Ledeninfo

Via deze pagina kan je de documenten van de vereniging vinden.

De statuten van de vereniging: VBIV statuten

Het huishoudelijk reglement zoals vastgesteld door de Algemene ledenvergadering van 2024: Huishoudelijk reglement VBIV 7 maart 2024

Hier staat ook informatie die belangrijk is voor ons als tuinders.

Phytophtora infestans
Phytophtora is een ziekte die veel voorkomt op aardappelen en tomaten. Het is een bedreiging van de teelt. Ook in de volkstuin moeten we uitbraken van de ziekte voorkomen en bestrijden. Er is een folder waar belangrijke informatie in staat: Folder Phytophthora.

Water
Na het heel droge jaar 2018 bleek het gebruik van leidingwater op het volkstuincomplex enorm hoog te zijn geweest. In 2020 is er nagedacht op welke manieren we beter met droge periodes om kunnen gaan. Omdat er jaarlijks zo’n 800 liter regen per vierkante meter valt, kan vanaf een schuurtje van 6 vierkante meter al bijna 5.000 liter per jaar worden opgevangen. Daarom is er toen voor gekozen een gezamenlijke aankoop van kuubsvaten (IBC’s) te organiseren, zodat iedere tuinder over regenwater voor droge periodes kan beschikken. Op die manier is het leidingwatergebruik fors teruggedrongen. Het document met de overwogen mogelijkheden is hier te vinden: Brainstorm Wateropslag VBIV.