De Vereniging

De vereniging bestaat uit ongeveer 70 leden en een bestuur. Eén keer per jaar houden we een algemene ledenvergadering. Je kunt ook lid zijn zonder een tuin te huren.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, een secretaris/penningmeester en twee bestuursleden. Daarnaast is er een kascommissie die de administratie controleert. Er is ook een tuinadviescommissie die, samen met een lid van het bestuur regelmatig kijkt of er geen dingen mislopen op de tuin.

110625 frambozen