Al meer dan een eeuw volkstuin in Goes

Welkom bij de ‘Vereniging ter Bevordering en Instandhouding van Volkstuintjes in Goes’

Op 30 november 1918 besloten vijf prominente Goesenaren samen een volkstuinvereniging op te richten met de naam: Vereniging tot Stichting en Bevordering van Volkstuintjes. In de eerste jaren van ons bestaan werd volkstuingrond door het armbestuur uitgegeven, steeds voor de periode van een jaar. Daarom heeft de vereniging tot na de tweede Wereldoorlog een zwervend bestaan geleid in en rondom Goes. In 1957 werd een puntje van de Wilhelminapolder gepacht, en daar boeren we nog steeds met veel genoegen.

Ter gelegenheid van ons jubileum in 2018 is een zaaikalender verschenen. De onderste helft is gevuld met nuttige adviezen voor het kweken van fruit en groenten (geheel in lijn met de doelstelling van de vereniging) Maar daarnaast is de kalender gevuld met mooie foto’s, tekeningen, gedichten, recepten en onze rijke geschiedenis: Stukken uit het gemeentearchief en de krantenbank. Deze kalender is te verkrijgen voor 15 euro, door een mailtje te sturen aan info@vbiv.nl